Joel Purra: Utvecklare och sånt

Din återkoppling uppskattas!

Din återkoppling är värdefull för att kunna utveckla och förbättra. Om du önskar svar, vänligen lämna din mailadress -- eller var anonym.

Live programming stream